Partner

Martin Bělina

Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Absolvoval roční stipendijní pobyt na Právnické fakultě ve finském Turku se zaměřením na evropské právo. V advokacii působí od roku 2000. Specializuje se zejména na zastupování klientů v civilním, správním a trestním řízení, na korporátní právo, právo nemovitostí, sportovní právo a pracovní právo. Vede týmy při provádění právních auditů (compliance). Má rozsáhlé zkušenosti v oblasti správy a vymáhání souborů pohledávek.

Martin je od roku 2005 členem Kárné komise České advokátní komory, v roce 2017 byl zvolen členem Odvolací kárné komise České advokátní komory, kde aktuálně působí ve funkci místopředsedy. Od roku 2006 je zapsán jako rozhodce u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. V roce 2016 Martina zvolil Český olympijský výbor do Rozhodčí komise ČOV.

Partner

Zuzana Bělinová

Absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. V advokacii působí od roku 2002. Poskytuje právní služby zejména v oblasti pracovního a rodinného práva. Zabývá se právem na informace a spolkovým právem. Poskytuje právní poradenství podle vysokoškolského zákona. Zastupuje klienty před civilními soudy a ve správním řízení.

Zuzana 10 let poskytovala pro bono právní servis na Lince právní pomoci Nadace Naše dítě. Byla členkou výkonné rady České asociace létajícího disku a Odvolací a kontrolní komise Českého svazu házené.

keyboard_arrow_up