Naším cílem
je předvídat

KDO JSME

Vaše starost
je pro nás výzva

Advokátní kancelář Bělina & Co.

V advokacii působíme od roku 2000. Právní služby poskytujeme jednotlivcům, firmám i státu. Specializujeme se na spornou agendu. Klienty zastupujeme v soudních, správních a trestních řízeních. Právní služby poskytujeme zejména v oblasti závazkových vztahů, pracovního práva, práva rodinného, práva nemovitostí a sportovního práva. Máme zkušenosti s vymáháním souborů pohledávek a s prováděním právních auditů.

Přebíráme
odpovědnost

Právní služby

Civilní právo

Příprava smluv, právní stanoviska, zastupování před civilními soudy ve sporech ze závazkových vztahů, o určení vlastnictví, z titulu náhrady škody, vymáhání pohledávek, narovnání.

Pracovní právo a zákon o státní službě

Kompletní pracovněprávní agenda, poradenství při přípravě vnitřních předpisů, při organizačních změnách, zastupování zaměstnanců i zaměstnavatelů před soudy, mimosoudní vyjednávání.

Rodinné právo

Rozvody manželství, výživné, péče o děti, společné jmění manželů (vypořádání, změny zákonného režimu).

Nemovitosti

Smluvní dokumentace v rámci koupi a prodeje nemovitosti, nájemní smlouvy, darovací smlouvy, zástava, věcná břemena, vypořádání spoluvlastnictví.

Správní právo

Zastupování v řízení o přestupcích, ve vysokém školství, podle zákona o zaměstnanosti.

Trestní právo

Zastupování poškozených, obhajoba, právní poradenství v trestněprávních věcech.

NÁŠ TEAM

Martin Bělina

Kontaktujte nás

keyboard_arrow_up